diz-dizi

diz-dizi
z. Dizləri üstündə, dizləri üstündə sürünərək. Diz-dizi yerimək. – Uşaqların çoxusu həftələrlə yeriyə bilməzdi, mollaxanadan evlərinə diz-dizi gedərdilər. H. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • diz — is. 1. Qıçın diz oynağı olan hissəsi, bükülən yeri. Dizlərini bükmək. – Getdim bağa üzümə; Tikan batdı dizimə. (Bayatı). Göy ot dizdən yuxarı qalxmışdı. C. M.. Diz qapağı – dizin üstündəki sümük. <Nurəddinin> sağ ayağı diz qapağından… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diz — is., anat. 1) Kaval, baldır ve uyluk kemiğinin birleştiği yer Köşeye yaslanmış, bir dizini altına almış, öteki dizini dikmiş, kolunu da uzatmış, anlatıyordu. M. Ş. Esendal 2) Oturulduğunda uyluğun üst yanı Birleşik Sözler diz ağırşağı diz bağı… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dizin-dizin — z. Diz üstə, diz dizi. Dizin dizin sürünmək (süründürmək) – 1) ayaq üstündə dura və ya gedə bilməyib diz üstə sürünmək (süründürmək). Bir ağrı tutdu ki, dizin dizin sürünüb əlimlə ot yoldum. Ə. H.. Misirli dostlar! Göz dikib torpağınıza… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dizzy — diz|zy [ dızi ] adjective 1. ) feeling as if you or the things around you are spinning, especially when you think you are going to fall: I felt dizzy and had to sit down. The dizzy spells (=periods when you feel dizzy) have stopped completely. 2 …   Usage of the words and phrases in modern English

  • dizzy — diz|zy [ˈdızi] adj [: Old English; Origin: dysig stupid ] 1.) feeling unable to stand steadily, for example because you are looking down from a high place or because you are ill ▪ The heat and the champagne made him feel dizzy . ▪ She started to… …   Dictionary of contemporary English

  • dizzying — diz|zy|ing [ˈdizi ıŋ] adj making you feel dizzy ▪ The riverbank rushed towards her with dizzying speed …   Dictionary of contemporary English

  • tövbə — is. <ər.> Etdiyi pis əməldən peşman olub bu işi daha etməyəcəyinə söz vermə, əhd etmə. <Camaat:> <Hacının> tövbəsi bizə lazım deyil. Ə. H.. // Bəzən nida məqamında işlənir. <Tarverdi:> Vay aman, qələt elərəm, quldurluğa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • REKB — Atlılar alayı, süvari takımı. * Diz ile vurmak. Dizi vurmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”